Tarieven

Tarieven van Paardentransport op Maat

Voor 1 paard€ 0,80 per km (excl btw)
Voor 2 paarden€ 0,90 per km (excl btw)
Wachttijd€ 10,00 per half uur (excl btw)

Het aantal kilometers wordt berekend vanaf onze standplaats Giethoorn. Op al onze ritten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Wij hebben ook een 24-uurs service waarin wij uw paard ook ’s nachts en in spoedgevallen snel en efficiënt kunnen vervoeren. Wij staan dag en nacht voor u klaar.

Algemene voorwaarden

 • Opdrachtgever dient bij elk transport een geldig paardenpaspoort bij zich te hebben en/of mee te geven.
 • Paardentransport op Maat behoudt zich het recht voor om een transport te weigeren bij het ontbreken van een geldig paardenpaspoort.
 • Tevens dienen de te transporteren pony’s en paarden van de verplichte entingen (influenza) te zijn voorzien. Bij niet naleven is een mogelijke bekeuring voor rekening van de opdrachtgever.
 • Het in- en uitladen van een paard dient door de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger te worden gedaan. Uiteraard zullen wij u hierbij assisteren.
 • Paardentransport op Maat behoudt zich het recht voor om ter plaatse een transport te weigeren. Bijvoorbeeld als het paard zeer moeilijk te laden is of geen conditie tot vervoeren heeft. De gemaakte kosten (reiskosten) dienen conform de op de website vermelde tarieven contant te worden voldaan.
 • Tijdens het transport rijdt de eigenaar met ons mee of achter ons aan. Indien dit niet mogelijk is kan hiervan worden afgeweken, echter alleen in overleg.
 • Afgesproken tijden zijn streeftijden en we kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele vertraging door onvoorziene omstandigheden (bijv. verkeer)
 • Bij slechte weersomstandigheden behouden wij ons het recht toe op annulering. U kunt hier ook geen aanspraak en/of kosten voor berekenen. Veiligheid staat boven alles!
 • Betalingen dienen contant ter plekke te worden voldaan.
 • Eventuele tol en/of veergelden komen extra bij de kosten van het vervoer.
 • Het paard/de pony mag onder geen beding tijdens het transport uit de wagen/trailer worden gehaald.
 • Als opdrachtgever bent u ten alle tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade welke door uw dier aan het voertuig wordt aangebracht. Ook schade bij/aan derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever. Paardentransport op Maat en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan mens en/of dier. Schade aangebracht door uw paard(en) wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 • Eventuele bijkomende kosten die, naar eigen inzicht van Paardentransport op Maat noodzakelijk zijn voor het welzijn van het paard zoals bijvoorbeeld extra stalling of een veearts zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Een rit kan tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur voor de rit worden er annuleringskosten (€ 25) in rekening gebracht.
 • Bij het reserveren van een rit gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Een boeking/opdrachtbevestiging is bindend. Er wordt een auto voor u gereserveerd.
 • Transportbescherming van het paard (bijv. enkelstukken en hoofdbescherming) is de verantwoording van de begeleider.
 • Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de wet is geregeld.